Jom Sertai Skynet

Jom sertai keluarga kami di seluruh Malaysia. Kami bekerja keras dan memainkan peranan kami dengan bersungguh-sungguh!

MAKLUMAT PEMOHON
Jawatan
Nama Penuh
Nombor Kad Pengenalan
Umur
Nombor Telefon
Adakah anda mempunyai lesen memandu?
Tarikh luput lesen memandu
Alamat Kediaman
Bandar
Poskod
Negeri
Alamat Emel
PENGALAMAN KERJA
Nama Syarikat Tempoh Bekerja
Nama Syarikat 1
Nama Syarikat 2
Nama Syarikat 3
Muat Naik Dokumen
Muat Naik Gambar Kad Pengenalan (Depan)
Muat Naik Gambar Kad Pengenalan (Belakang)
Muat Naik Gambar Lesen Memandu (Depan)
Jika saya diberi pilihan, saya ingin bekerja di bandar:
Pilihan 1
Pilihan 2
Pilihan 3

DISCLAIMER
The user shall be provided all the obligation/s under the Privacy and Data Protection Act (PDPA) 2010 with regard to the document/s withheld by Skynet with regards to this Job Application. You hereby agree that by accessing Join Skynet, you have read, understood and agree to be bound by the Skynet’s Standard Terms and Conditions.

Skynet Logo

© Copyright 2024. All Rights Reserved.